TryckerietTryckeriet erhåller mestadels material ifrån reklambyråer som är färdigförberedda för att rippas och tryckas. De hjälper även till med produktion i form av redigering och scanning.


Bland rollerna finns:

Faserna som återstår innan trycksaken finns hos kunden Sara är: Prepress, tryck, efterbehandling samt distribution.
Illustration: Man vid tryckpressIllustration: Tryckeriets produktionsfaser