Vilken byrå skall hon samarbeta med?


 

I dagens samhälle med all vår reklam är det svårt att nå fram till kunderna. Att nyttja en reklambyrås kreativitet och kompetens innebär att chansen ökar betydligt för att uppnå de mål företaget satt för sin reklamsatsning. Marknadsföring skall på sikt (kort, lång eller både och) vara en investering.

Att välja reklambyrå
Det är de producerande kreatörerna som är det viktiga. Datorer med hög kapacitet och programvaror finns däremot snart överallt.

Kolla gärna upp flera reklambyråer och deras referenser. Många reklambyråer är specialiserade mot vissa branscher eller metoder.

Relationer är alltid viktiga och relationer i framtagning av reklam är inget undantag, eftersom det är ett samspel mellan parterna. Känn efter vad du får för magkänsla när du möter byrån.

Räkna med samarbete. Samarbete krävs för att resultatet ska bli lyckat.

Företaget (Sara med flera) måste ha bra kunskap om sina produkter, om kunderna och deras önskemål, hur konkurrenterna gör saker och när. Denna kunskap måste vidarebefordras till dem på reklambyrån. 

Illustration: Vägval

Företaget måste berätta hur det vill bli uppfattat på marknaden, inte bara av sina kunder och konkurrenter utan även av andra intressenter t ex kommunen, allmänheten. Vilken bild vill företaget ge? Se reklambyrån som en partner och låt dem föreslå hur ni skall satsa istället för att bara arbeta med ett enskilt projekt, t ex en kampanj. Sara måste tillsammans med sitt företag fundera på om de skall beställa en produkt eller ett helt koncept.

Berätta hur mycket pengar företaget är beredd att satsa på marknadsföring och reklam under en viss period. Då kan reklambyrån komma med förslag på hur man får ut så mycket som möjligt av sin satsning.