Skrivandet som processSkrivande är både lustfyllt och jobbigt för de allra flesta. Med hjälp av kunskap kring skrivande kan man förenkla processen. Skrivande innebär nämligen följande:

Analys
Innan man börjar skriva gör man en analys av uppgiften. Är den fri eller bestämd? För vem, i vilken form, hur lång skall den vara och med vilket syfte? Skribenten provar olika infallsvinklar utifrån förhållandet till mottagaren.

Illustration: Skrivandeprocessen


Stoffsamling

I den här fasen samlar du material och erfarenheter, intervjuar och läser på. Här är det viktigt att ta sig tid och verkligen fundera över innehållet och vad man redan har för kunskaper om det så att man inte kör fast och drabbas av en tomhetskänsla. Skriv ner tankar du kommer på eftersom. Idéer får man också av att läsa vad andra har skrivit och diskutera ämnet med olika människor.

Ett annat bra sätt att samla stoff på är att göra tankekartor (mind maps). Du bygger upp ditt innehåll kring ett huvudord dvs ämnet och associerar vidare med kärnord åt flera olika håll. Nyckelorden ger dig nya associationer och du får så småningom en mängd ord inom olika områden och med olika rang. Längre fram kommer du att ta del av en tankekarta som handlar om muntligt framförande.

Sortering
När du samlat på dig en massa material är det dags att sovra och välja ut material utifrån kommande mottagare. Sovringen måste också ske utifrån det syfte du har. När du sedan strukturerar arbetet kan även en del stoff falla bort som inte riktigt hör ihop med resten.

Strukturering
En plan utarbetas för hur textens struktur skall se ut, det vill säga dispositionen över innehållet. Den är preliminär och den skall vara läsarorienterad. Med det menas att den skall vara formad för att vara så funktionell som möjligt för läsaren.

Formulering
Nu utarbetas ett första utkast där skrivaren seriöst börjar formulera sig och sätta samman allt. För att lyckas i detta moment kan man tänka på att uttrycka sig målgruppsanpassat, varierat och klart. Skriv enkelt men inte som du talar och använd skriftspråkets regler. Rubriksättningen är också viktig. Om texten innehåller underrubriker så skall de både locka till läsning och informera om innehållet. Placeringen av rubrikerna skall noga övervägas för att stärka textstrukturen.

Bearbetning
Bearbetningen innebär olika mycket arbete för olika skribenter. Vissa reviderar ganska mycket här, medan andra anser sig ganska klara med ordval, meningskonstruktioner, skiljetecken och disposition. Här kan det vara bra med utrymme för en paus för att återkomma med nya ögon.

Korrektur
Korrekturläsningen innebär sista handen vid texten för skribenten innan denne är redo att visa den för en kund, potentiell läsare eller annan utomstående.

Publicering
Inför publicering t ex tryckning, diskuterar skribenten ofta med någon som kan ha åsikter på den slutliga produkten, inkluderat material eller utseende på den.