InformatörenDet företag som Sara arbetar för vill ta
fram en broschyr och eventuellt lite annat marknadsmaterial för att marknadsföra sig.

Sara har som uppgift att se till att detta arbete utförs och hon börjar fundera på hur hon skall gå till väga.

Illustration: Sara säger, Frågorna är många. Var börjar jag?