Vad vill reklambyrån ha av Sara?



Innan en reklamsatsning, en kampanj, dras igång måste en hel del förberedas. 

Vad är målet?
Företaget måste sätta upp ett mätbart mål för vad kampanjen, broschyren, mässan etc ska leda till. Är målet att öka försäljningen? Skaffa nya kunder? Stärka företagets profil?

Material
Plocka fram marknadsplanen. Kanske ska texter skrivas. Bilder sedan tidigare behöver kanske samlas ihop. Gör ett förslag på tidplan. Uppgifter om företagets logotyp lämnas med ett original. Kundlistan ses över. 

Roller
Bestäm vem som ska göra vad. Vem som är företagets kontaktperson med byrån (i detta fall är det Sara). Är det byrån eller företaget som kontaktar ett tryckeri. Vem distribuerar?

Kundbrief
För att byrån ska kunna göra sitt jobb måste den ha ett bra underlag. Sara bör göra en kundbrief, dvs sammanställa information om produkt, marknad och köpare. En kundbrief ska kunna svara på följande frågor: