Saras uppgift som informatörInformatörer finns på många olika slags företag, myndigheter och organisationer, både på små och stora arbetsplatser.

En del informatörer har stora inslag av kreativt och skapande arbete i sitt jobb och måste ha sinne för utformning av text och bild. Andra köper in tjänster eller samarbetar med olika specialister, till exempel reklambyråer. Som informatör behöver man ofta ha kunskaper i ekonomi och förmåga att samarbeta med andra.

Informatörer är vanligtvis anställda på en informationsavdelning. Ofta är det då flera informatörer som samarbetar, antingen som ansvarig för ett område eller specialiserade till exempel på kontakter med massmedier. En informatör kan också jobba ensam med all information. Det gör Sara.

Internt och externt arbete
Informatören jobbar med all information som rör organisationen, både internt inom företaget och med extern information till kunder och andra. Den interna informationen inom en organisation är ett viktigt ansvarsområde. I detta arbete är till exempel interna nyhetsbrev, intranät och personaltidningar vanliga kanaler. Som informatör kan Sara också jobba utåtriktat och då har hon kontakter med massmedier, kunder, kommuninvånare och andra som organisationen vill nå.

 

 


Illustration: Bokstaven i

Det krävs att hon är bra på att arbeta i stressade situationer, är utåtriktad och har lätt för att komma överens med människor. En informatör skriver mycket i jobbet.

Utbildning
Sara har utbildat sig på en informatörsutbildning. Dessa ges vid flera högskolor på program för medie- och kommunikationsvetenskap 120-160 poäng (3-4 år). Hon hade också kunnat kombinera fristående kurser i kommunikationsämnen till en kandidat- eller magisterexamen med medie- och kommunikationsvetenskap som huvudämne.