KommunikationsstrategiStrategi handlar om att hitta vägen till målet. Ett företag har en affärsstrategi för att nå sina mål, men för att kunna bli ledande i en viss nisch eller kunna öka försäljningen måste man förbereda sig. Det kan handla om helt olika slags förändringar som att t ex förändra en förpackning, byta distributör, förbättra kundkontakterna osv.

Företagets affärsstrategi skall finnas i marknadsplanen. Däremot är det inte säkert att det finns några riktlinjer för kommunikationen i marknadsplanen.

I kommunikationsstrategi är det viktigt att både kunna lyssna och tala. Kommunikationen skall gå dels inifrån och ut och tillbaka, dels uppifrån och ner och tillbaka.

Följande frågor är viktiga att fundera över:

Illustration: In, ut, upp och ner