Färg skapar reaktionerHur man upplever färg är subjektivt men generellt sett så uppfattar vi röd-gula färger som varma och blå-blågröna färger som kalla. Rött upplevs som energiskt ibland aggressivt, grönt som lugnande och blått ofta som ganska neutralt.

Färger ton i ton ger ett harmoniskt intryck medan komplementfärger (kontrasterande färger mitt emot varandra i färgcirkeln) skapar spänning och lyser upp varandra. På grund av vårt ögas fysiska sätt att fungera upplever vi blå färger som avlägsna medan röda färger upplevs som näraliggande. Detta kan utnyttjas för att skapa djup i en bild genom att avlägsna objekt är färgade i den blå-gröna färgskalan och näraliggande objekt är i den röd-gula färgskalan.

Känsla för färg
Färg kan användas på olika sätt i layout, färgen hjälper till att klargöra vad vi ser och förmedlar stämningar och känslor. Till exempel kan man använda färg för att visa relationer mellan ideer och hierarkiska nivåer i scheman eller för att dra uppmärksamheten till vissa ställen.

Inställning till färg finns naturligt i vårt undermedvetna. Hur man uppfattar färg kan skilja sig väsentligt i olika kulturer. Rött är kärlek för oss men förknippas med död i Afrika. Vitt betyder bröllop och glädje för svenskar men sorg och begravning för kineser.

Olika färgkodssystem används inom olika områden allt ifrån heraldik till politik. Inom olika yrkesområden förekommer färgkodssystem.