ADOm du som Stina är art director, AD, deltar du i arbetet med att utforma reklam på en reklambyrå. Du ansvarar för den kreativa idén i reklamen, med bilder och formgivning som specialitet. Du arbetar med projektledaren, copywritern, AD-assistenten och/eller originalaren och spånar på idéer tillsammans med dem. Mest intensivt blir arbetet under den kreativa fasen.

Du svarar för bild, grafisk form och design i reklamen. Du gör skisser, regisserar fotograferingar, beställer illustrationer och övervakar produktionen fram till det färdiga resultatet. Art directorn vet hur marknadsföringsprocessen fungerar. Du vet hur du når målgruppen och du arbetar i många olika medier: tidningar, reklam, film, TV, radio mm.

En art director är kreativ, idérik, konstnärlig, allmänbildad och har sinne för att kommunicera med bild och form.


Illustration: Art directorn Stina.

Som art director har du förmodligen en utbildning inriktad mot grafisk formgivning. Högskoleutbildning finns på Designprogrammet vid Göteborgs universitet och på Konstfack i Stockholm. En annan utbildning är den 3-åriga reklamlinjen på Beckmans skola i Stockholm.

Illustration: Faser 

AD-assistent
En AD-assistent hjälper art directorn. Som AD-assistent måste man veta dels hur marknadsföringsprocessen fungerar, dels hur arbetet med olika medier går till. Man skall vara kreativ och tycka om att kommunicera med form och färg. AD-assistenten har ofta en utbildning mot AD.

Originalaren
Originalaren framställer material fram till teknisk produktion dvs monterar bilder och text efter en artdirectors anvisningar och skisser. Arbetsmomenten kallas nu Prepress eller Repro. Underlaget kan vara en i detalj utformad idé eller i form av en enkel skiss. Monteringen sker i huvudsak i datorn med hjälp av olika slags bild- och textbehandlingsprogram. Som originalare ser du till att bilder och färger är korrekta och rätt placerade. I arbetet ingår ofta att lösa problem av olika slag, t ex att tillämpa en idé i ett bestämt format. Produkten kan vara allt från enklare broschyrer till logotyper, hela utställningar eller stora skyltar. Originalare finns det även på tryckerier.

Som Originalare har du förmodligen en högskoleutbildning i Medieteknik eller Medieproduktion (3 år).

Webbdesigner
Om du är webbdesigner, bygger du upp en webbplats på Internet och placerar innehållet i den. Du arbetar även med ljud och animering. Att skapa webbplatsens struktur och funktionalitet är också dina givna arbetsuppgifter. Du har sinne för färg och form och du behärskar de vanligaste dataprogrammen för att bygga Internetsidor.

På en reklambyrå är det vanligt att beställningen tas om hand av en projektledare, en art director och en copywriter för att sedan gå vidare till webbdesignern. Mer avancerad programmering, tex program kopplade till databaser, görs i allmänhet av en programmerare. Du kan också vara anställd på större företag, på ett företag specialiserat på webblösningar eller arbeta som frilans.

Det finns en mängd olika utbildningar för webbdesign och nya startas hela tiden. Utvecklingen går snabbt så utbildningarna blir fort inaktuella om du inte håller dig ajour. KY-utbildning eller Webbdesign på högskola två år är möjliga utbildningar.