Additiv och subtraktiv färgblandningIllustration: Additativ färgblandning