Grafisk designGrafisk design, som Stina arbetar med är en funktionell konstform. Den är Kreativ och konstnärlig. Nyskapandet av design utvecklas ständigt med nya uttryck som söker sig utanför ”ramarna”. Grafisk design är också konservativ eftersom kunskap om design och dess regler står sig sedan lång tid.

Definitionen av Grafisk design enligt NE är följande…

”Den fas i planeringen av en trycksak då man bestämmer dess typografiska form, dvs hur rubriker, textytor och bilder skall placeras för att helheten skall bli lättläst och estetiskt tilltalande”.* 

...och det håller de flesta med om. Men den Grafiska designens främsta uppgift är att attrahera och orientera.

För att attrahera måste mottagaren förstå vad sändaren vill från första sekunden. Vid orienteringen handlar det dels om att leda betraktaren eller läsaren på ett pedagogiskt sätt, dels leda läsaren rätt i tanken. Genom att använda sig av symbolik kan man också tydliggöra informationen.

För att bli bra på grafisk design kan man naturligtvis öva mycket, men för att utvecklas bör man även studera hur andra har gjort.

Den här modulen tar upp följande:

Illustration: Stina