Hoppa till textinnehållet
Startsida Analysmetoder Studiearbeten

Studiearbeten

Studiearbetena är obligatoriska och skall skickas till din lärare vid CFL för bedömning. Du kan använda e-post eller vanlig postgång då du skickar in dina lösningar. Om du skickar in studiearbetena med posten så kom ihåg att ange lärarens namn på kuvertet och ditt namn på de inskickade papperen.Formelskrivning på datorn

Nedsänkta tecken
När du vill skriva C2H4(OH)2 så ska ju siffrorna vara nedsänkta: Skriv siffran, markera den, håll ner Ctrl, Shift och tryck tangenten med likhetstecken och noll. För att komma upp på raden: tryck samma tangenter igen.

Upphöjda tecken
För att skriva upphöjt tecken som t.ex. plustecknet i H+ (vätejon): Skriv plustecknet, markera det, håll ner Ctrl och Caps Lock och tryck frågetecken/plustecken. För att komma ner på raden, tryck samma igen.

Reaktionspil
Två bindestreck och ett ”större än”-tecken, --> , slår om till .

Studiearbete 1

Studiearbete 2

Studiearbete 3

Studiearbete 4

Studiearbete 5

Studiearbete 6

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande