Hoppa till textinnehållet
Startsida Reaktionsmekanismer Inledning

Inledning - Reaktionsmekanismer

En kemisk reaktion går ofta inte bara från reaktanter till produkter. Det är vanligt att det uppstår mellanprodukter som sedan omvandlas till de slutliga produkterna. Ur mellanprodukterna kan det bildas oönskade biprodukter. Det är viktigt att känna till så mycket som möjligt om mellan- och biprodukterna i kemiska reaktioner, särskilt de som uppstår ur ämnen vi äter, dricker, andas in eller kommer i kontakt med på andra sätt.Skolverkets mål

Eleven skall
 • kunna diskutera principerna för några enkla organiska reaktionsmekanismer.
 •  

  Konkreta mål

  Du ska
 • kunna lokalisera laddningen i en sammansatt jon och laddningsfördelningen i en polär,
  sammansatt molekyl
 • veta vad som menas med nukleofila och elektrofila reagens
 • kunna skriva reaktionsmekanism för enklare additions, substitutions- (SN1 och SN2)
  och kondensationsreaktioner
 • känna till översiktligt vad som händer på partikelnivå vid eliminations-, kondensations-
  och polymerisationsreaktioner
 • Lämpliga övningsuppgifter i Gymnasiekemi B (Andersson m.fl., Libers förlag):
  9.1-9.8, 9.10.
  Lösningar till övningsuppgifter (som pdf)

   

   

   

   

  2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande