Hoppa till textinnehållet
Startsida Reaktionsmekanismer Substitution av kloridjon mot hydoxidjon i kloralkaner

Reaktionsmekanismer för en substitution

Studera reaktionsmekanismerna för bildning av en alkohol ur butylklorid. Reaktionen sker med olika resultat beroende på vilken av tre möjliga butylklorider som reagerar.

 

Substitution av kloridjon mot hydoxidjon i kloralkaner

D

Diskussion

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande