Hoppa till textinnehållet
Startsida Kemisk jämvikt Övning - Inledning

Inledning - Kemisk jämvikt

I många fall finns en del av reaktanterna kvar efter en kemisk reaktion. Reaktionstypen kallas kemisk jämvikt. Exempel är svaga syrors och basers protolyser. Även i kemiska jämvikter är det möjligt att beräkna hur mycket produkt som bildas.Skolverkets mål

Eleven skall
 • kunna diskutera och kvantitativt behandla kemisk jämvikt
 •  

  Konkreta mål

  Du ska
 • ha förståelse för vad som menas med en dynamisk jämvikt och
  jämviktsförskjutningar
 • med givna förutsättningar kunna ange hur en jämvikt påverkas av
  koncentrationsändring, tryckändring och temperaturändring
 • kunna utföra beräkningar på jämvikter och kan avgöra om jämvikt råder eller
  ej genom att studera koncentrationskvoten
 • Lämpliga övningsuppgifter i Gymnasiekemi (Andersson m.fl., Liber):
  4.1, 4.3-4.10, 4.12, 4.13, 4.15, 4.17, 4.19-4.21
  Lösningar till övningsuppgifter kap 4(som pdf)
  Lösningar till övningsuppgifter kap 5(som pdf)

   

  Syror och baser

  Du ska
 • känna till begreppen stark syra, svag syra och kan relatera begreppen till Ka,
  Kb och Kw
 • veta skillnaden mellan titrerkurvans utseende när en stark respektive svag syra
  titreras med en stark bas
 • kunna beräkna Ka och Kb i en lösning med känd koncentration och känt pH
 • kunna beräkna pH i lösningar av starka syror, svaga syror, baser och i
  blandningar
 • kunna bedöma, och eventuellt beräkna pH i vattenlösningar av salter
 • kunna skriva protolysformler för salter
 • Lämpliga övningsuppgifter i Gymnasiekemi (Andersson m.fl., Liber):
  5.1-5.6, 5.8, 5.9, 5.11, 5.12, 5.14-5.21, 5.23, 5.25

  2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande