Hoppa till textinnehållet
Startsida Ämnesomsättningen Introduktion till fotosyntesens biokemi

Introduktion till fotosyntesens biokemi

Fotosyntes – energiomvandling från solljus till kemisk energi

Växter, alger och cyanobakterier (’producenterna’) har förmåga att binda solenergin genom fotosyntesen. Producenterna kan dock inte utnyttja solenergin direkt i sina livprocesser, utan omvandlar den först till kemisk energi i näringsämnen, framför allt glukos. Övriga organismer får energi genom att konsumera näringsämnen som producenterna byggt upp. Vid både producenters och konsumenters nedbrytning av näringsämnen överförs energin sedan till speciella ”energitransportmolekyler” (ATP) som används i cellernas energikrävande kemiska reaktioner.

 

Fotosyntesen sker i två delar. I den ena delen absorberas ljusenergi (ljusreaktionen) och i den andra fixeras koldioxid (mörkerreaktionen).

  • Vid ljusabsorbtionen spjälkas vatten till syrgas, vätejoner och elektroner. Vätejoners diffusion genom membraner i kloroplasterna ger ATP. Vätet tas sedan upp av transportmolekyler.

  • Vid koldioxidfixeringen används ATP och väte från ljusabsorbtionen tillsammans med koldioxid för tillverkning av glukos.

 

 

 

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande