Hoppa till textinnehållet
Startsida Kemiska Beräkningar Allmänna gaslagen

Allmänna gaslagen

Gaser har speciella egenskaper

Vissa grundämnen och kemiska föreningar är gaser i rumstemperatur. Exempel på sådana är luftens syre, luftens kväve, ädelgaser, koldioxid och svaveldioxid.

Utmärkande för gaser är bland annat att partiklarna rör sig mycket hela tiden och befinner sig på så långt avstånd från varandra att de kemiska bindningarna mellan dem förlorat sin verkan och att gaser kan expandera och komprimeras.

Gasers tryck

I en behållare där du kan variera volymen släpper du in en viss substansmängd vätgas. Fundera på hur trycket kommer att påverkas om du

D

Sammanfattning


2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande