Hoppa till textinnehållet
Startsida Kemisk jämvikt Anologi till kemisk jämvikt

Analogi till kemisk jämvikt

Här ser du några barn på en skolgård. En mur skiljer dem åt. Det ligger kottar på marken. Barnen börjar kasta kottar på varandra över muren.

I vilken riktning flyger det mest kottar per tidsenhet
• till att börja med?
• efter en stund?
[Svar]

Hur ändras tätheten av kottar på marken
• under de första sekunderna?
• efter ytterligare en stund?
[Svar]

Titta hur antalet kottar på marken och staplarna ändras, sedan barnen börjat kasta kottar på varandra.

När antalet kottar är konstant på båda sidorna har det blivit jämvikt mellan sidorna. Trots att barnen hela tiden kastar på varandra, kan man inte se att antalet kottar på marken förändras.Tänk dig nu att kottarna är atomer eller molekyler. De kottekastande barnen representerar en kemisk reaktion. Kottarna på marken på vänster sida representerar reaktanterna. Kottarna på marken på höger sida representerar produkterna. Kottarna som kastas representerar den kemiska reaktionen. Tillståndet man når efter en stund, när antalet kottar på marken är konstant, representerar jämvikten mellan reaktanter och produkter i en reversibel reaktion.

En kemisk jämvikt är dynamisk. Man kan inte se någon förändring i ämnesmängderna, sedan reaktionen nått jämvikt. Trots detta sker hela tiden den kemiska reaktionen, men hastigheten är lika stor i båda riktningarna. Det försvinner hela tiden lika mycket av ett ämne som det bildas.

Matematisk analys [visa]

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande