Hoppa till textinnehållet
Startsida Livets molekyler Peptidbindning

Peptidbindning

Proteiner är en av de typer av makromolekyler som är inblandade i livsprocesserna. Proteinernas främsta uppgift är att katalysera de kemiska reaktioner som livet innebär. Många proteiner katalyserar någon bestämd kemisk reaktion. Dessa proteiner brukar man kalla enzymer. Man kan sammanfatta några av makromolekylernas funktioner i det som brukar kallas ”Den centrala dogmen inom molekylärbiologin”, som är illustrerad i det här diagrammet.

DNA lagrar information, RNA översätter den, Proteinerna genomför livets reaktioner.

Aminosyror – proteinernas byggstenar

Proteiner är polymerer, som byggs upp som en kedja av mindre byggstenar. I det här fallet är byggstenarna aminosyror. En aminosyra är en karboxylsyra, som dessutom innehåller en aminogrupp och en sidokedja av något slag. Det är sidokedjan som skiljer olika aminosyror åt. I de flesta proteiner används 20 olika aminosyror som byggstenar. Här ser du tre olika bilder på aminosyran alanin, där sidokedjan består av en –CH3–grupp. Aminosyror förekommer i två enantiomera former. I proteiner förekommer bara L-formen. D-formen finns bara i några speciella biomolekyler.

bild: Alanin, L-form. bild: Alanin, D-form. Alanin som roterar kring y-axeln
Alanin, L-form.
Alanin, D-form
Alanin
Enbart L-formen återfinns i proteiner. L-formen kan aldrig roteras så att den överensstämmer med D-formen. De är spegelbilder av varandra.

Peptidbindning

Två aminosyror kan kopplas till varandra genom att aminogruppen på en aminosyra reagerar med karboxylgruppen på en annan aminosyra. I det här exemplet kopplas två alanin till varandra. Kopplingen mellan två aminosyror kallas peptidbindning. I naturen kan vilka som helst av de 20 aminosyrorna kopplas till varandra.

Klicka på starta och se hur en peptidbindning bildas.

D

På det här sättet kan många hundra aminosyror kopplas till varandra i en lång kedja. Det är ordningen på aminosyrorna, aminosyrasekvensen, som avgör polypeptidens egenskaper. Kedjan har en bestämd riktning. I ena änden har man en fri aminogrupp. I den andra änden sitter en fri karboxylgrupp.

Aminosyrasekvensen är unik för ett visst protein. Bilden visar den kedja som bygger upp peptidhormonet oxytocin, som har viktiga funktioner för att påverka livmoderns sammandragningar vid födsel eller för att styra mjölkproduktionen hos ammande mödrar. Varje typ av aminosyra betecknas med en förkortning på tre bokstäver. Intill ser du en animering med den tredimensionella strukturen av oxytocin.

Aminosyrasekvensen hos oxytocin

Övning

Tuftsin är en tetrapeptid som bildas i bl.a. mjälten. Den aktiverar en viss typ av vita blodkroppar, makrofager, så att de lättare angriper främmande ämnen i kroppen. Bygg tetrapeptiden tuftsin från aminosyrorna här intill.
Drag aminosyran till rätt plats i primärstrukturen.
D
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande