Hoppa till textinnehållet
Startsida Konsten att lära

Konsten att lära

Att studera på distans innebär i många stycken ett stort mått av flexibilitet. Du väljer själv var och när du vill studera! Du har även möjlighet att påverka på vilket sätt du vill lära.


Lärstilar

Under senare år har man uppmärksammat och accepterat att det finns olika sätt att lära. De båda hjärnhalvorna kompletterar varandra och arbetar enligt helt olika strategier. Ju mer de båda halvorna förmår samarbeta, desto bättre är vi på att tänka och att lära. Vi bör sträva efter att använda hela hjärnan. Vet du hur de båda hjärnhalvorna fungerar? Testa din kunskap om hjärnans funktioner i en dra-och-släpp-övning .

Nu kan du testa din hjärnhalvedominans och din sinnespreferens genom att ta ställning till ett antal frågor.


Kunskapssyn

Att lära som vuxen innebär att bygga på de kunskaper som man redan har. Kom ihåg att du har en massa erfarenhet att knyta an till när du lär dig nya saker. Träna därför främst förståelse, inte en massa "lösryckta regler" och fakta. Använd dina kunskaper genom att delta i diskussioner och genom att tillämpa de nya kunskaperna.

Att lära sig nya saker innebär många gånger att glänta på porten till nya världar. Var nyfiken!


Tidsplanering

Lägg gärna upp ett veckoschema, där du har fasta tider för dina studier. De tar tid. Det är en sysselsättning att studera, precis som att jobba.

Det är också viktigt att du planerar hela kursens upplägg med arbetsuppgifter och inläsningstid för examination.


Motivation

Tänk inte att du ska göra allt på en gång. Försök att dela in dina studier i etapper på vägen mot det stora målet. När ett avsnitt är klart går du vidare till nästa etapp. Belöna dig själv.


Studietakt

Om du har studiestöd bör du ta reda på vilka krav CSN ställer. Är du osäker, kontakta en studie- och yrkesvägledare för att upprätta en studieplan.


Fundera!

Till sist

Gör små pauser eftersom för långa pass gör dig trött. Ät och drick gärna lite mellan varven; hjärnan arbetar när du tänker. En promenad eller annan fysisk aktivitet är också bra avbrott. Kroppen behöver röra på sig och det du läst, skrivit eller räknat faller på plats under tiden. Var positiv. Gläd dig åt det du faktiskt gjort!
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande