Hoppa till textinnehållet
Startsida Kursintroduktion Kursens syfte, mål och betygskriterier

Kursens syfte, mål och betygskriterier


Syfte, strävansmål och karaktär

På web-adressen som följer kan du läsa det som står på Skolverkets hemsida om ämnets syfte, strävansmål och karaktär . Skolverkets hemsida - syfte, strävansmål och karaktär.


Mål och betygskritierie

På den här web-adressen kan du läsa det som står på Skolverkets hemsida om mål och betygskritierier för Kemi B. Skolverkets hemsida - mål och betygskritierier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande