Hoppa till textinnehållet
Startsida Kemiska Beräkningar Allmänna gaslagen - Laboration

Laboration - Bestämning av allmänna gaslagens konstant

Allmänna gaslagen (repetition)


I den här laborationen ska vi mäta temperatur, tryck och volym för en bestämd mängd gas. Med hjälp av dessa värden kan vi beräkna gaskonstantens värde, R.


D

Gaskonstanten beror på förhållandet mellan gasens substansmängd, tryck, volym och temperatur.
Men vilken är gasen som bildas ur magnesiumbiten och saltsyran och som våra beräkningar ska utgå från? För att ta reda på det får vi titta på reaktionsformeln.

Föreslå en reaktionsformel mellan magnesium och saltsyra. Syrans vätejoner betecknas H+.

Reaktionsformeln börjar: Mg + H+

Saltsyrans kloridjoner har ej tagits med eftersom de inte deltar i reaktionen.
Här kan du se den färdiga reaktionsformeln [svar]

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande