Hoppa till textinnehållet
Startsida Organiska ämnesklasser Inledning

Inledning - Organiska ämnesklasser

I kemi A-kursen kom du i kontakt med några av de organiska ämnesklasserna. Kanske lärde du dig också en metod för rationell namngivning av organiska ämnen. Här kommer du att lära dig mer om kolföreningarnas kemi.Skolverkets mål

Eleven skall
 • ha breddat sina kunskaper om olika organiska ämnesklasser, deras egenskaper, struktur
  och reaktivitet
 •  

  Konkreta mål

  Du ska
 • känna till var organiska ämnen förekommer runt omkring oss, både naturliga och syntetiska
 • kunna omvandla en molekylformel till strukturformel och förstå begreppet isomeri. Du ska
  också kunna ge exempel på olika typer av stereoisomeri och strukturisomeri
 • veta att kolväten delas in i alkaner, cykloalkaner, alkener, alkyner, arener och
  halogenalkaner samt veta vad som utmärker dessa grupper
 • kunna namnge ovanstående grupper av kolväten och känna till vad som är karakteristiskt
  för grupperna samt ge exempel
 • för alkoholer, aldehyder, ketoner, karboxylsyror, etrar, estrar och aminer känna till - den
  funktionella gruppens byggnad - hur föreningarna namnges - någon typisk egenskap -
  något användningsområde - hur de framställs samt reaktionstyperna för dessa synteser
 • veta vad som menas med flervärda alkoholer och känna till skillnaden mellan primära,
  sekundära och tertiära alkoholer samt veta vad en fenol är
 • kunna skriva formler för oxidation av olika alkoholer
 • veta vad som menas med aromatisk karboxylsyra, omättad karboxylsyra och flerprotonig
  karboxylsyra
 • kunna den allmänna formeln för α-aminosyror och α-hydroxisyror
 • kunna identifiera ett asymmetriskt centrum och känna till betydelsen av detta
 • känna till karakteristika för aromatiska molekyler
 • känna till översiktligt vad som händer vid organiska oxidations-, substitutions-, additions-,
  eliminations- , kondensations- och polymerisationsreaktioner.
 • Lämpliga övningsuppgifter i Gymnasiekemi B (Andersson m.fl., Liber):
  8.1, 8.2, 8.5, 8.9, 8.10, 8.12, 8.15, 8.18, 8.20-8.24, 8.29, 8.30, 8.33, 8.34, 8.36, 8.39, 8.42-8.44
  Lösningar till övningsuppgifter (som pdf)

  2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande