Hoppa till textinnehållet
Startsida Reaktionsmekanismer Övning - Partiklars ”kontaktpunkter”

Övning - Partiklars ”kontaktpunkter”

När man undersöker reaktionsmekanismerna i en kemisk reaktion är det lämpligt att först ta reda på vilka delar i de reagerande ämnenas partiklar som attraherar varandra. Det är i ”kontaktpunkten” mellan dessa delar reaktionen kommer att ske.

Genom att jämföra elektronfördelningen i en partikel med antalet valenselektroner i partikelns grundämnen (”bokföra elektroner”) kan vi avgöra om någon av atomerna är laddad. En sådan atom attraheras till en annan partikel med motsatt laddning så att en kemisk reaktion kan ske. Även oladdade partiklar, t.ex. dipoler, och molekyler med dubbel- eller trippelbindningar kan attrahera andra partiklars laddningar. I nedanstående exempel är endast bindningselektronerna utritade.

Uppgift 1.

Dra de fria elektronparen från rutorna och släpp dem på rätt ställe i molekylerna. Bokför elektronerna och förklara varför molekylen kan attrahera andra partiklars laddningar eller inte. Om molekylen är en dipol sätt ut de partiella laddningarna i molekylen.

[Visa uppgifterna]


Uppgift 2.

Dra de fria elektronparen från rutorna och släpp dem på rätt ställe i molekylerna. Bokför elektronerna. Visa var i molekylen laddningen är belägen genom att dra rätt laddning till rätt atom.

[Visa uppgifterna]Sammanfattning


2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande