Hoppa till textinnehållet
Startsida Kemisk jämvikt Övning - Kemisk jämvikt

Övning - Kemisk jämvikt

Övningsuppgift 1

Här kommer några påståenden. Du ska ta ställning till om påståendet är sant eller falskt. Ringen visar det rätta svaret.

 

Övningsuppgift 2

Bromklorid sönderfaller till klorgas och bromgas vid upphettning. Vid ett experiment fann man de koncentrationer som står under respektive ämne. Drag dessa till rätt plats i uttrycket för jämviktskonstanten.

Övningsuppgift 3

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande