Hoppa till textinnehållet
Startsida Livets molekyler Replikationen

Replikationen

När en cellen delar sig, måste informationen om cellernas uppbyggnad och funktion delas mellan de två nya cellerna.

Informationen finns lagrad i DNA-molekylen.

Varje sträng i DNA har en nukleotidsekvens som är komplementär till den andra strängen. Då kan en sträng fungera som mall för att skapa en kopia av den andra strängen.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande