Hoppa till textinnehållet
Startsida Analysmetoder Inledning

Inledning - Analytisk kemi

Inom analytisk kemi undersöker man ämnen och ställer frågorna
 • Vilket är ämnet? (kvalitativ bestämning),
 • Hur mycket av ämnet är det? (kvantitativ bestämning).
 • En mängd olika analysmetoder har arbetats fram. Vissa metoder är rent kvantitativa men många är både kvantitativa och kvalitativa. Det finns dessutom analysmetoder som talar om hur ämnenas partiklar är uppbyggda.

  Skolverkets mål

  Eleven skall
 • kunna förklara och tillämpa några vanliga analysmetoder samt kunna beskriva deras
  användningsområde och utveck­ling inom t.ex. sjukvård, miljöarbete, forskning och industri
 •  

  Konkreta mål

  Se Skolverkets mål.

  Lämpliga övningsuppgifter 10.1-10.5
  Lösningar till övningsuppgifter (som pdf)

   

   

   

  2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande