Hoppa till textinnehållet
Startsida Kemisk reaktionshastighet Kemisk reaktionshastighet

Kemisk reaktionshastighet

I en kompost försöker vi skapa så goda förutsättningar som möjligt för att mikroorganismer ska trivas. Genom kemiska reaktioner i deras celler återanvänds avfallet och blir näringsrik jord som kan ge liv åt nya växtgenerationer. Avfall som bara innehåller organiska föreningar som blad, gräs och potatisskal bryts ner fort medan t.ex. benbitar med mycket oorganiskt innehåll kräver längre tid eftersom mikroorganismerna inte har så stort behov av dessa ämnen.

 

Fundera på ...

Varför går nedbrytningen trögt på vintern och snabbt på sommaren? Och varför går komposteringen snabbare om materialet är finfördelat?

Låt oss titta på ett par laborationer som belyser dessa och andra frågor om kemiska reaktioners hastighet.

 

Laboration 1 - Faktorer som påverkar reaktioners hastighet


Laboration 2 - Faktorer som påverkar en reaktions hastighet

; style="display:none">
Oxalsyra, H2C2O4, reagerar i sur lösning med permanganatjoner, MnO4-.

5 H2C2O4 + 2 MnO4- + 6 H+ 2Mn2+ + 10 CO2 + 8 H2O
Oxalsyra permanganatjon manganjon    

I laborationen kommer vi att studera reaktionstiden för reaktionen under olika förutsättningar. Detta är möjligt eftersom permanganatjonerna, som har violett färg, förändras till manganjoner som är färglösa. Reaktionstiderna används som mått på reaktionshastigheten. Med Försökstabellens hjälp får du en överblick över vad som görs. Skriv in temperaturer och reaktionstider allteftersom de mäts i laborationen.

Försökstabell (om den försvinner finns den längst ner på skärmen märkt "Tabell-Microsoft" )

Kemikalier som används i laborationen:
Mangan(II)sulfat i fast form.
Oxalsyralösning med koncentrationen 0,2 mol/dm3.
Kaliumpermanganatlösning med koncentrationen 0,02 mol/dm3.
Svavelsyra med koncentrationen 2 mol/dm3.

Laborationen görs i två delar, del 1 och 2. Delarna startar med att du ser en eller två E-kolvar som innehåller en blandning av oxalsyralösning (10 cm3) och svavelsyra (25 cm3). Studera experimenten (video) och skriv in temperaturer och tider i tabellen.

 

Laboration 2a, Temperatur (4269 kb)

 

Laboration 2b, Katalysator (1987 kb)

; style="display:none">

Sammanfattning av laboration 2, reaktionen mellan oxalsyra och kaliumpermanganat


Sammanfattning

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande