Hoppa till textinnehållet
Startsida Kemisk jämvikt Övning - Förskjutning av jämviktsläget

Övning - Förskjutning av jämviktsläget

Jämviktsläget i en kemisk reaktion ändras om temperaturen eller koncentrationen av något av ämnena ändras. Jämviktsläget i en gasjämvikt påverkas också av tryckändringar.  

 

Koncentrationens och temperaturens inverkan

Vi tänker oss ett provrör som innehåller joner och vatten enligt nedanstående reaktionsformel. Innehållet är blått och ämnena befinner sig i jämvikt

CoCl42- + 6H2OCo(H2O)62+ + 4Cl- + värme

Blå Rosa  

Reaktionsförloppet åt höger är exotermt och åt vänster endotermt

Granska följande påståenden om jämvikten och välj rätt alternativ:


D

Tryckets inverkan på en gasjämvikt

Hur påverkas gasjämvikter av en tryckförändring?
Välj rätt svar i nedanstående gasjämvikter.

Gasjämvikt 1

4HCl (g) + O2 (g)2H2O (g) + 2Cl2(g)

D

Gasjämvikt 2

4NH3 (g) + 5O2 (g) 4NO (g) + 6H2O (g)

D

Gasjämvikt 3

H2 (g) + I2 (g)2 HI (g)

D

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande