Hoppa till textinnehållet
Startsida Kemiska Beräkningar Inledning

Inledning - Kemiska beräkningar

Att beräkna hur mycket produkter som bildas av en bestämd mängd reaktanter (utbytet) i kemiska reaktioner är ett viktigt göromål för kemister på laboratorier och inom kemisk industri.

 


Skolverkets mål:

Eleven skall
 • kunna tillämpa stökiometriska samband och utföra kemiska beräkningar
 •  

  Konkreta mål

  Du ska
 • kunna utföra beräkningar med hjälp av reaktionsformeln
 • kunna utföra beräkningar med annat utbyte än 100 %
 • kunna utföra beräkningar med reaktant i överskott
 • kunna utföra beräkningar med allmänna gaslagen
 • kunna utföra beräkningar med användande av molvolymen
 • känna till Daltons lag
 • Lämpliga övningsuppgifter i Gymnasiekemi B (Andersson, Sonesson, Stålhandske, Tullberg):
  2.1–2.6, 2.8-2.10, 2.12, 2.13, 2.16, 2.18-2.21, 2.23, 2.24
  Lösningar till övningsuppgifter (som pdf)

   

  Värdesiffror

  I kursen kommer du att utföra en hel del beräkningar. Det är viktigt att du gör beräkningarna med rätt noggrannhet.


  Exempel:
  Vi tänker oss att vi har en mängd klor med massan 2,0 gram och vill beräkna substansmängden.

  Sambandet mellan substansmängden (n) för ett ämne ur massan (m) och molmassan (M) är n = m / M.

  Klor har molmassan 35,45 g/mol.
  Insättning av massan och molmassan i n = m / M ger
  n = 2,0 /35,45 mol = 0,056417489 mol.

  Räknedosan visar många siffror, divisionen går aldrig jämt ut.
  Eftersom massan är given med två siffrors noggrannhet vågar vi inte stå för fler än två siffror i vårt svar. Regeln är att det lägsta antalet värdesiffror i de givna värdena bestämmer noggrannheten. I detta fall anger vi därför svaret med två värdesiffror, substansmängden är 0,056 mol.

  2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande