Hoppa till textinnehållet
Startsida Livets molekyler Inledning

Inledning - Livets molekyler

Proteiner, kolhydrater, lipider (t.ex. fetter) och nukleinsyror är de stora grupperna av biomolekyler som svarar för uppbyggnad av organismernas celler. Denna del av kemin kallas biokemi.


Skolverkets mål

Eleven skall
 • kunna schematiskt beskriva uppbyggnaden av och egenskaperna hos några biologiskt
  viktiga molekyle • Konkreta mål

  Kolhydrater
  Du ska
 • känna till schematiska formler för ribos, deoxiribos, glukos, maltos, stärkelse och cellulosa
 • känna till kondensationsreaktionen för bildning av oligosackarid
 •  

  Aminosyror
  Du ska
 • känna till aminosyrornas allmänna formel
 • veta vad som menas med den isoelektriska punkten
 • kunna beskriva sidokedjans betydelse
 • kunna skriva reaktionsformler för bildning av peptider ur aminosyror och veta vad som
  menas med peptidbindning
 • känna till någon metod för separation av aminosyror
 •  

  Nukleotider och lipider
  Du ska
 • känna till uppbyggnad av nukleosider och nukleotider
 • känna till lipiders och fosfolipiders byggnad
 • kunna tillämpa begreppen hydrofil och hydrofob
 • Lämpliga övningsuppgifter i Gymnasiekemi (Andersson m.fl., Liber):
  11.1, 11.2, 11.4, 11.5, 11.7-11.9, 11.12-11.15
  Lösningar till övningsuppgifter kap. 11 (som pdf)

   

  Proteiner
  Du ska
 • kunna någon metod för separation av proteiner
 • kunna förklara skillnad i uppbyggnad och egenskaper hos fiberproteiner och globulära
  proteiner
 • känna till vad α- och β - struktur innebär
 • känna till globulära proteiners fyra strukturnivåer
 • kunna redogöra för bindningstyperna inom och mellan proteinmolekyler
 • känna till några funktioner hos proteiner, t.ex. som biokatalysatorer (enzymer), hormoner,
  försvars- och transportproteiner
 • Lämpliga övningsuppgifter i Gymnasiekemi (Andersson m.fl., Liber):
  12.1-12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.10
  Lösningar till övningsuppgifter kap. 12 (som pdf)

   

  Nukleinsyror
  Du ska
 • känna till uppbyggnad och funktion av DNA och RNA
 • kunna redogöra för proteinsyntesen
 • känna till cellens informationsflöde och begreppet den genetiska koden
 •  

  Genteknik
  Du ska
 • känna till något om bioteknik och genteknik
 • Lämpliga övningsuppgifter i Gymnasiekemi (Andersson m.fl., Liber):
  14.1-14.3, 14.5-14.9, 14.11-14.13, 14.15
  Lösningar till övningsuppgifter kap. 14 (som pdf)

  2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande