Hoppa till textinnehållet
Startsida Ämnesomsättningen Inledning

Inledning - Ämnesomsättningen

De flesta celler är ständigt sysselsatta med sin egen förökning. Den sker som bekant genom delning och för att kunna dela sig måste cellerna skapa en ny uppsättning molekyler som räcker till två celler. Genom ett sinnrikt system av kemiska reaktioner frigörs energi till denna verksamhet. Energin kommer ursprungligen från solens strålar vars energi absorberas av växter, alger och vissa bakterier.

 

Studieenhetens kunskapsmål

Skolverkets mål

Eleven skall

•  kunna beskriva de biokemiska huvuddragen i cellens metabolism och reproduktion

Anmärkning (CFL):
Metabolism är detsamma som ämnesomsättning. Hit räknas cellernas uppbyggande och nedbrytande reaktioner. Framför allt studeras hur energirika kolföreningar byggs upp av växter och alger genom fotosyntes för att sedan, genom jäsning eller cellandning, brytas ner under energiomvandling.


Konkreta mål:

Du ska översiktligt

Lämpliga övningsuppgifter:
13.1-13.4, 13.7, 13.11
Lösningar till övningsuppgifter (som pdf)

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande