Hoppa till textinnehållet
Startsida Reaktionsmekanismer Reaktionsmekanismer för en addition

Reaktionsmekanismer för en addition

I en kemisk reaktion är partiklarnas elektronfördelningar avgörande för reaktionsmekanismerna. En partikel med en elektronrik del (nukleofil) söker sig till en partikel som har attraktionskraft till elektroner (en elektrofil partikel) och tvärtom. Här visas en additionsreaktion som exempel på det.

 

Addition av brom till ett kolväte

 

D
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande