Hoppa till textinnehållet
Startsida Ämnesomsättning Energiutvinning Glykolys

Glykolys - glukosnedbrytning i cellplasman

Kolhydraters nedbrytning utgår från glukos. Vid anaerobt tillstånd (ej tillgång till syre) omvandlas 2% av det totala energiinnehållet i glukos till energi i ATP. Vid aerobt tillstånd fortsätter nedbrytningen genom citronsyracykler och andningskedjor. Då omvandlas 40% av glukosens energiinnehåll till ATP-energi.

Knappa dig igenom glukosnedbrytningens reaktioner! Varje delreaktion kräver sitt specifika enzym.

 

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande