Hoppa till textinnehållet
Startsida Kursintroduktion Kursens uppläggning

Kursens uppläggning


Kemikursen är indelad i:


Åtta studieenheter

Varje studieenhet består av en teoridel med fakta och övningar som tar upp viktiga delar i kursen samt en del med repetitionsuppgifter. Till varje studieenhet hör även en lite introduktion där skolverkets mål presenteras och konkretiseras.

Hemlaborationer
Hemlaborationerna är anpassade till den teori som tas upp i respektive studieenhet och ska vanligen redovisas i form av laborationsrapporter. Material till hemlaborationerna skickas till dig på beställning i en lablåda.

Sex studiearbeten
Studiearbetena kan ses som uppföljningar av en eller ett par studieenheter och ger dig möjlighet att utvärdera dina kunskaper. Allteftersom du gör studiearbetena klara ska du skicka dem till din lärare för granskning och bedömning.

Laborationer i laborationssal
Laborationer som kräver speciell apparatur, särskilda kemikalier och som av miljöskäl är olämpliga att hantera i hemmet kommer att göras i laborationssal.

Examination
Kursen avslutas, efter det att alla obligatoriska uppgifter är avklarade, med skriftlig examination.

 

 


2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande