Hoppa till textinnehållet
Startsida Kursintroduktion Kursöversikt

Kursöversikt

Kemi B består av 8 studieenheter. Tabellen visar vilka kapitel i Gymnasiekemi B (Andersson, Sonesson, Stålhandske, Tullberg) och vilka hemlaborationer och studiearbeten som hör ihop med de olika studieenheterna. Du som har studiestöd kan också se hur många poäng varje aktivitet ger.


Studieenhet Kapitel i 
Gymnasiekemi B

Hemlaborationer och Studiearbeten (obligatoriskt) Studiestöds-poäng*
1. Kemiska beräkningar Kap. 2 Studiearbete 1 10
2. Kemisk reaktionshastighet Kap. 3 Hemlaboration 1A 15
3. Kemisk jämvikt Kap. 4-5 Hemlaboration 1B
och 1C

Studiearbete 2
4. Organiska ämnesklasser Kap. 8 Hemlaboration 2 10
5. Reaktionsmekanismer Kap. 9 Studiearbete 3
6. Livets molekyler Kap. 11, 12, 14
Kap. 15 (Fotosyntesen)
Hemlaboration 3A 15
7. Ämnesomsättningen Kap. 13 Hemlaboration 3B
Studiearbete 4
8. Analytisk kemi Del av kap. 5, 6 och 11 Hemlaboration 4A
och 4B

Studiearbete 5
20
9. Fördjupningsarbete
(Betygsgrundande)
Kap. 10 Studiearbete 6 10

*De resterande 20 studiestödspoängen får du efter avslutade och godkända salslaborationer.

 

 

 

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande