Hoppa till textinnehållet
Modul 5 ExercíciosExercícios 6

Exercícios 6 - övning 6

Komplettera med korrekta nation och/eller nationaliteten med maskulin eller feminin form.

»Har du några synpunkter på sidan?

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande