Hoppa till textinnehållet
modul 5 ExercíciosExercícios 5

Exercícios 5 - övning 5

Välj de fraser som passar ihop. Klicka först på den vänstra frasen och sedan den högra som du tror passar bäst. Kontrollera genom att klicka på Rätta-knappen.

 

»Har du några synpunkter på sidan?

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande