Hoppa till textinnehållet
Modul 3 Textos Messagens escritas Recado

Recado - Noteringsblock

Förstår du det skriftliga meddelandet? Du kan även lyssna på det.
Gör övning 2, ännu en hörövning.

»Har du några synpunkter på sidan?

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande