Hoppa till textinnehållet
Modul 3 Gramática Gramática VI

Gramática VI - Grammatik VI

Demonstrativa pronomen

Böjda former (förenade):

De böjs efter ett substantiv angivet eller underförstått, i singular och plural, maskulinum och femininum.

Singularis
Pluralis
Este, esta det här, den här, denna, detta
Estes, estas de här, dessa
* anger något/någon/några som är nära, inom räckhåll för den som talar.
(hör ihop med
”aqui” = här, hit)

   
Esse, essa det där, den där
Esses, essas de där, dessa
* anger något/någon/några som är nära, inom räckhåll för den som tilltalas. (hör ihop med ”aí” = där, dit)

   
Aquele, aquela det där, den där (där borta)
Aqueles, aquelas de där (där borta)

* anger något/någon/några som är utom räckhåll för såväl den som talar som den tilltalade.
(hör ihop med ”alí” = där borta, dit bort)


Illustration: En man, en kvinna och två blyertspennor

Estes lápis são amarelos.
De här blyertspennorna är gula.

- De quem são estes lápis?
- Vems är de här blyertspennorna?

- Estes lápis são meus.
- De här blyertspennorna är mina.

 

Illustration: En man, en kvinna och en blomma

Essa flor é bonita.
Den där blomman är fin.

- O que é essa flor?
- Vad kallas den där blomman?

- Essa flor é uma margarida.
- Den där blomman är en prästkrage.

 
Illustration: En man, en kvinna och en pojke

 

Aquele menino é inteligente.
Den där pojken är intelligent.

- Quem é aquele menino ?
- Vem är den där pojken?

- Aquele menino é meu irmão.
- Den här pojken är min bror.OBÖJDA NEUTRUMFORMER (självständiga):

De är inte beroende av substantiv. De används när man talar eller frågar om något obestämt om vilket genus och numerus man inte vet någoting.

Isto det här, detta

Används om något som är inom räckhåll för den som talar.
(hör ihop med ”aqui” = här, hit)

   
Isso det där

Används om något som är inom räckhåll för den man talar med.
(hör ihop med ”aí” = där, dit)

   
Aquilo det där (borta)

Används om något som är utom räckhåll för såväl den som talar som den tilltalade.
(hör ihop med ”alí” = där borta, dit bort)


Illustration: En man, en kvinna och en stol

- O que é isto?
- Vad är detta / det här?

- Isto é uma cadeira.
- Detta / det här är en stol.

 
Illustration: En man, en kvinna och två gafflar

- O que é isso?
- Vad är det där?

- Isto são dois garfos.
- Det här är två gafflar.

 
Illustration: En man, en kvinna och en bok

- O que é isto?
-
Vad är det här?

- Isso é um livro.
- Det där är en bok.

 
Illustration: En man, en kvinna och en öppen dörr

- O que é aquilo?
-
Vad är det där (borta)?

- Aquilo é uma porta.
- Det där (borta) är en dörr.

»Har du några synpunkter på sidan?

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande