Hoppa till textinnehållet
Modul 5 Gramática Gramática XII

Gramática XII - grammatik XII

Pretérito perfeito - preteritum

beskriver något som här hänt i dåtiden (avslutat, berättande).

PRETERITUM
- AR
- ER
- IR
Eu - ei - i - i
TU - aste - este -iste
Ele, Ela, Você - ou - eu - iu
Nós - amos - emos - imos
Eles, Elas, Vocês
- aram
- eram
- iram

Exempel:

Eu falei com ela ontem. Jag pratade med henne igår. (falar – att prata)
Isto aconteceu mês passado. Det hände förra månaden. (acontecer – att hända)
Eles saíram por alí.
De gick ut därifrån.
(sair gå ut)

»Har du några synpunkter på sidan?

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande