Hoppa till textinnehållet
Modul 1ExercíciosExercícios 6

Exercícios 6 - övning 6

Klicka och lyssna. Välj svarsalternativ genom att klicka på raden.

»Har du några synpunkter på sidan?
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande