Hoppa till textinnehållet
Modul 4 Vocabulário Com verbo estar

Com verbo estar

Outras áreas de uso para o verbo estar (andra användningsområden för “estar”)

Estar com sede vara törstig
Estar com fome vara hungrig
Estar com calor vara varm
Estar com frio frysa
Estar com medo vara rädd
Estar com sono vara sömnig
Estar com calma vara lugn
Estar com vontade ha lust att
Estar com raiva vara arg
Estar com pena tycka synd om
Estar com preguiça vara lat
     
Estar pronto(a) vara klar
Estar sentado(a) sitta, sittande
Estar deitado(a) ligga, liggande
Estar de pé stå, stående
Estar pendurado hänga, hängande
Estar cheio(a) vara mätt
Estar satisfeito(a)
vara mätt
»Har du några synpunkter på sidan?
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande