Hoppa till textinnehållet
Modul 2 Gramática Gramática IV

Gramática IV - grammatik IV

Algumas preposiçõesNågra prepositioner

En preposition är ett ord som anger plats (flickan bredvid dig), tid (i juli), riktning (flyga till månen). Jämför med ordlistan Var? och gör övningarna 1 och 5. 

 

 

     
A till, vid, i   Desde ända, från
Ante framför, inför   Em i, på, hos
Após efter   Para för, mot, till
Até tills, ända till   Por genom, av, på grund av
Com med   Sem utan
Contra mot   Sob under, nedanför
De av, från, om   Sobre över, på, om


Kontraktioner (sammandragningar) med prepositioner
– när en preposition dras ihop med ett annat ord, till exempel en artikel.

Några vanliga kontraktioner:

Prepositioner DE + Bestämda artiklar

de + o

do

 
de + a da  
de + os dos  
de + as das  

Prepositioner DE + Obestämda artiklar

de + um dum  
de + uma duma  
de + uns duns  
de + umas dumas  

Prepositioner EM + Bestämda artiklar

em + o no  
em + a na  
em + os nos  
em + as nas  

Prepositioner EM + Obestämda artiklar

em + um num  
em + uma numa  
em + uns nuns  
em + umas numas  

»Har du några synpunkter på sidan?

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande