Hoppa till textinnehållet
Modul 5Gramática Gramática XIII

Gramática XIII - grammatik XIII

Verbo “haver” - verbet “haver”

Betyder att finnas. Det kan förtydligas med ”det är”, ”ligger”, ”står”, osv.

Det finns bara en enda form i presens av verbet ”haver”:

muitas pessoas aqui. Det finns många personer här.
um comida muito boa neste restaurante. Det finns en mycket bra mat i den här restaurangen.
muitos que pensam assim. Det är (det finns) många som tycker så.
 
Men det finns två olika former (singularis, pluralis) i preteritum (dåtid):
     
Houve muita discussão ontem. Det var (det fanns) mycket diskussion igår.
Houveram bons momentos em nossa relação.
Det fanns bra stunder i vår förhållande.

»Har du några synpunkter på sidan?

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande