Hoppa till textinnehållet
Modul 1 Gramática Verbos 1

Verbos I - Verb I

Verbos regulares - Regelbundna verb

Det finns tre stora verbgrupper i portugisiska språket:

 

Grupp 1:

Grupp 2 :

Grupp 3 :

PRESENS
-AR
-ER
-IR
Eu -o -o -o
Tu -as -es -es
Ele, Ela, Você -a -e -e
Nós -amos -emos -imos
Eles, Elas, Vocês -am -em -em
       
 
PRESENS FALAR
(att prata)
COMER
(att äta)
INSISTIR
(att insistera)
Eu falo como insisto
Tu falas comes insistes
Ele, Ela, Você fala come insiste
Nós falamos comemos insistimos
Eles, Elas, Vocês falam comem insistem

Exempel

Eu falo português. - Jag pratar portugisiska.
Nós comemos carne. - Vi äter kött.
Elas insistem muito. - De insisterar mycket.
»Har du några synpunkter på sidan?
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande