Hoppa till textinnehållet
Modul 3 Gramática Gramática IX

Gramática IX:

Indefinita pronomen

Oböjliga:

 

PORTUGISISKA

SVENSKA

Alguém

Någon (om personer)

Ninguém

Ingen (om personer)

Tudo

Allt

Cada

Varje, var och en, var sin/sitt, ... var

Algo

Något, någonting

Nada

Ingenting, inte alls

   

 

Böjliga:

 

PORTUGISISKA

SVENSKA

Algum, alguns, alguma, algumas

Någon, något, några (om personer och saker)

Nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhumas

Ingen, inget, inga (om personer och saker)

Todo, todos, toda, todas

Helt, alldeles, alla

Outro, outros, outra, outras

Den/det andra, de andra

Muito, muitos, muita, muitas

Mycket, många

Pouco, poucos, pouca, poucas

Lite, litet
Knapp, knappt, knappa
Föga

Certo, certos, certa, certas

Viss, visst, vissa

Vários, várias

Flera

Tanto, tantos, tanta, tantas

Så mycket, lika mycket, så många

Qualquer, quaisquer

Vem som helst
Vilken/vilket som helst
Vilka som helst

»Har du några synpunkter på sidan?
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande