Hoppa till textinnehållet
Modul 3 Gramática Gramática VIII

Gramática VIII - grammatik VIII

REFLEXIVA PRONOMEN

Precis som i svenska kan portugisiska verb vara reflexiva.
Jämför dessa exempel:

PERSONLIGA PRONOMEN (Subjekt)

REFLEKTIVA PRONOMEN (Objektsformer)

   

Eu

Me (mig)

Tu

Te (dig)

Ele, Ela, Você

Se (sig)

Nós

Nos (oss)

Eles, Elas Vocês

Se (er, sig)

Exempel:

Eu sento-me no sofá.

Jag sätter mig på soffan.
Ela veste-se agora. Hon klär på sig nu.
Aqui vendem-se revistas.
Här säljs det tidskrifter. / Här säljer man tidskrifter.

»Har du några synpunkter på sidan?

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande