Hoppa till textinnehållet
Modul 2 Vocabulário Ondé?

Onde? - Var?

Lyssna och öva på prepositionerna. Övning 1 och 5 ger mer träning.

À esquerda (de) 

till vänster (om)
À direita (de) till höger (om)
           
Em frente (de)
À frente (de)
mitt emot
framför
Atrás (de) bakom
           
Defronte (de)
Diante (de)
mitt emot
framför
Detrás (de) bakom
           

Em cima (de)
Sobre

på, över
på, över
Em baixo (de)
Debaixo (de)
Sob

under, längst ner
under, nedanför
under, nedanför
           
Dentro (de) inuti, in i
Fora (de) utanför, ute
           
Perto (de)
Próximo (de)
nära
nära
Longe (de) långt ifrån
           
Ao lado (de)
brevid      
           
Entre mellan,
mitt mellan
     
   

»Har du några synpunkter på sidan?

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande