Hoppa till textinnehållet
Modul 1 Gramática I

Gramática I - Grammatik I

Studera de regler som gäller för substantiv, bestämd och obestämd artikel och adjektiv. Övning 9 ger mer träning på formerna.

• Substantivo - Substantiv

Substantiven i portugisiska språket är antingen maskulina eller feminina. Substantiv som slutar på O är i regel maskulina och de som slutar på A feminina.• Artigos- Artiklar

Bestämd och obestämd artikel överensstämmer i genus och numerus med det substantiv de bestämmer.
 

Artigo definido - Bestämd artikel


Singularis
Pluralis
Maskulinum

o
os
Femininum

a
as   

Artigo indefinido - obestämd artikel


Singularis
Pluralis
Maskulinum

um
uns
Femininum

uma
umas
 
 
Exempel på bestämd artikel  
a casa huset
a mesa bordet
a menina flickan
o carro bilen
o livro boken
o menino pojken
 
Exempel på obestämd artikel
uma casa ett hus
uma mesa ett bord
uma menina en flicka
um carro en bil
um libro
en bok
um menino en pojke
 
 

 

Regras para construcão do plural - Pluralbildningsreglerna

Pluralbildningsreglerna sammanfattas i följande schema:

Singularis
Orden som slutar på:
Pluralis

- vokal

+ S
- konsonant (utom L, - M) + ES
- L IS
- IL IS
- M NS
- ÃO * ÕES / ÃOS/ ÃES

* Obs! Det finns ingen regel. Större delen av de orden som slutar på -ÃO blir -ÕES i pluralis.
 

Singularis

     

Pluralis

 


cadeira
sapato
boné
stol
sko
keps
+ S   cadeiras
sapatos
bonés
stolar
skor
kepsar
             

mulher
país
luz
kvinna
land
ljus
+ ES   mulheres
países
luzes
kvinnor
länder
ljus
             

final
cantil
slut
plunta
IS   finais
cantis

slut
pluntor
             

homem
armazém
man
lager
NS   homens
armazéns
män
lager
             


informação
mão
pão
information
hand
bröd
ÃES   informações
mãos
pães
informationer
händer
bröd
 


• Adjetivo - Adjektiv

Adjektiven måste böjas efter substantives genus och numerus.

Exempel på bestämda

o copo novo det nya (dricks)glaset
a bola nova den nya bollen
os copos novos

de nya (dricks)glasen

as bolas novas de nya bollarna
   
Exempel på obestämda
um copo novo ett nytt glas
uma bola nova en ny boll
uns copos novos några nya glas
umas bolas novas
några nya bollar
   
»Har du några synpunkter på sidan?
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande